O CBIOfertaDla kogo pracujemyFAQReferencjePartnerzyKontaktkontakt
Przykładowe ankiety
Możliwości systemu CBI E-ANKIETA.PL prezentujemy przez demonstracyjne badania ankietowe umieszczone poniżej.

Przykładowe badanie rynku: kliknij

Przykładowe badanie ankietowe wewnątrz firmy: kliknij

Przykładowy kwestionariusz ankietowy klientów Banku: kliknij

Przykładowy kwestionariusz oceny okresowej pracownika: kliknij

Przykładowy kwestionariusz badania bezpieczeństwa IT: kliknij

Przykładowe badanie satysfakcji klientów: kliknij

Przykładowa prezentacja wyników ankiety dla wybranego pytania: kliknij


Możliwości / cechy systemu ankiet online CBI

Z myślą o naszych klientach stworzyliśmy unikalny na naszym rynku system badań ankietowych online. System sprawdzony w licznych zastosowaniach, przetestowany, elastyczny, skalowalny i wysoce wydajny. Wszystko po to aby przedstawić unikalną ofertę - dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia badania ankietowego online.
System dostępny jest od ponad 18 miesięcy i podlega dalszemu rozwojowi oraz udoskonalaniu zgodnie z sugestiami wykorzystujących go klientów. Będąc od samego początku prac w stałym kontakcie ze specjalistami ze strony biznesu jak również profesjonalistów z dziedziny badań opinii stworzyliśmy nową jakość na rynku badań online.

Poniżej wypunktowane zostały podstawowe cechy systemu:

Możliwość zmiany wyglądu / prezentacji ankiety

System został stworzony dla świadczenia usług jednocześnie wielu klientom. Uwzględniając ten fakt przygotowaliśmy możliwość jego jednoznacznej indywidualnej identyfikacji wizualnej poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zmianę wyglądu dla każdego badania ankietowego osobno.

Oczywistym wydaje się iż każdy klient chciałby aby ankieta skierowana do jego pracowników lub klientów była opatrzona logiem firmy. Możemy zaprojektować i umieścić dowolny nagłówek oraz stopkę w oknie badania ze statycznymi lub dynamicznymi prezentacjami graficznymi klienta. Możliwa jest również ingerencja w postać czcionek ankiet.

Typy pytań :

Pytanie wielokrotnego wyboru - możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi (check box) - pozycjonowanie poziome lub pionowe
Pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą - możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi oraz wybranie pozycji która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open check box) - pozycjonowanie poziome lub pionowe
Pytanie wielokrotnego wyboru - możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu (radio button) - pozycjonowanie poziome lub pionowe
  Pytanie wielokrotnego wyboru - możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu poprzez wybranie z listy (Drop down list) - pozycjonowanie poziome lub pionowe
Pytanie wielokrotnego wyboru z opcją otwartą - możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu lub wybranie pozycji która pozwala na podanie jeszcze innej, własnej odpowiedzi (open radio button) - pozycjonowanie poziome lub pionowe
Pole komentarza - pole tekstowe pozwalające na napisanie opinii, odpowiedzi
Pytanie macierzowe typu wielokrotnego wyboru z możliwością zaznaczenia jednej odpowiedzi z wielu - sformatowane w serię pytań i odpowiedzi w postaci wierszy i kolumn.


Typy badań i metody zapraszania do wzięcia udziału w badaniu

System badań ankietowych online CBI przewiduje kilka możliwych typów badań ankietowych:

ankieta otwarta,
ankieta zamknięta
ankieta personalizowana.

Ankieta otwarta to badanie otwarte i anonimowe. Każdy kto znajdzie link do ankiety będzie mógł wziąć udział w badaniu. Zaproszenie do tego typu ankiety jest zazwyczaj rozsyłane w treści maila, umieszczane na stronie internetowej / intranetowej jako link lub umieszczone jest jako link przekierowujący pod banerem na stronie internetowej. W żaden sposób nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał.

Ankieta zamknięta to badanie zamknięte i anonimowe. Ankieta jest dostępna tylko po podaniu odpowiedniego hasła. Zaproszenia do tego typu ankiety jest rozsyłane zazwyczaj do określonej liczby osób poprzez email wraz z podaniem hasła udostępniającego badanie, przy czym hasło to jest wspólne dla wszystkich uczestników. Przy tego typu badaniu powinniśmy mieć wyselekcjonowaną grupę respondentów wraz z ich adresami email. Ten typ ankiety jest najczęściej stosowany w organizacjach które kierują ankietę do swoich grup pracowniczych. W żaden sposób nie jest możliwe określenie w jaki sposób dany uczestnik badania odpowiadał.

Ankieta personalizowana to badanie zamknięte, dostępne jedynie dla osób zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu, które poprawnie zalogują się do systemu używając przesłanego hasła. Zaproszenie do takiej ankiety jest rozsyłane mailem do każdego uczestnika osobno. W korespondencji znajduje się linkdo ankiety wraz z odpowiednim hasłem - unikalnym dla każdego z uczestników. Badanie stosowane do wąskich grup pracowników, kadry kierowniczej, klientów. W sposób oczywisty jesteśmy w stanie określić w jaki sposób poszczególni respondenci odpowiadali podczas badania.

marketing
działy kadr
działy IT


Jeżeli nie jesteś pewien czy wykorzystanie badań online ma uzasadnienie ekonomiczne - sprawdź studium przypadku.Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
formularz
© Centrum Badań Internetowych 2008 | Polityka prywatności | Bezpieczeństwo on-line projekt: Netizens
IT-SERVICES | Masa Gier | CBI e-ankieta.pl |