O CBIOfertaDla kogo pracujemyFAQReferencjePartnerzyKontaktkontakt
Przykładowe ankiety
Możliwości systemu CBI E-ANKIETA.PL prezentujemy przez demonstracyjne badania ankietowe umieszczone poniżej.

Przykładowe badanie rynku: kliknij

Przykładowe badanie ankietowe wewnątrz firmy: kliknij

Przykładowy kwestionariusz ankietowy klientów Banku: kliknij

Przykładowy kwestionariusz oceny okresowej pracownika: kliknij

Przykładowy kwestionariusz badania bezpieczeństwa IT: kliknij

Przykładowe badanie satysfakcji klientów: kliknij

Przykładowa prezentacja wyników ankiety dla wybranego pytania: kliknij


Jakie korzyści można wyciągnąć z używania naszego produktu? Poniżej przedstawiamy najbardziej oczywiste z nich.

Wyeliminowanie papierowych kwestionariuszy
Brak instalacji oprogramowania, brak awarii systemu
Zminimalizowany czas tworzenia
Odciążenie działów informatyki
Redukcja kosztów
Profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne

Wyeliminowanie papierowych kwestionariuszy

Papierowe kwestionariusze wyglądają w dzisiejszych czasach jak relikty z poprzedniej epoki. Wystarczy rozważyć niepomierne koszty oraz czas jaki trzeba zainwestować w przygotowanie, tworzenie, drukowanie, dystrybucję, przesyłki zwrotne, a potem manualne przetwarzanie (wpisywanie, korekty po błędach wpisywania) papierowych kwestionariuszy. Taki cały proces, przy odpowiedniej skali, może przybrać postać niekończącej się i bardzo kosztownej operacji, której nie są w stanie zoptymalizować nawet systemy skanowania - powodujące windowanie i tak już niemałych kosztów całego przedsięwzięcia. Na szczęście, dzisiaj, w dobie Internetu, możemy pozbyć się wszystkich ww problemów i związanych z nimi kosztów. Profesjonalnie przygotowane badania ankietowe, przetwarzane w unikalnym systemie powodują iż nie musimy już martwić:

drukiem
błędami w druku
dystrybucją
zbieraniem i przetwarzaniem papierowych ankiet
Redukcja kosztów
Profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne

Wszystko zostanie przygotowane przez pracowników CBI począwszy od metodycznego zaprojektowania koncepcji badawczej, przygotowania propozycji pytań aż do zebrania i prezentacji wyników, które mogą być śledzone online podczas trwania badania.

Dane zebrane w bazie danych można łatwo poddawać dalszej obróbce czy analizie oraz nieskomplikowanej archiwacji.

Brak instalacji oprogramowania, brak awarii systemu

Dzięki zastosowaniu produktu CBI nasi klienci nie muszą już angażować funduszy i ludzi potrzebnych do instalacji oprogramowania a potem wsparcia i utrzymania systemu ankietowego.

Brak ograniczeń związanych z platformą systemową jest zdecydowaną zaletą - badania ankietowe mogą być uruchomione z dowolnej przeglądarki internetowej na dowolnym systemie operacyjnym (Windows, Linux, MAC, Unix).

Niewątpliwą zaletą systemu badań ankieterskich CBI jest możliwość wprowadzania poprawek, nowych badań, ulepszeń w systemie ankietowym - będą one na bieżąco widoczne przez wszystkich uczestników badań bez potrzeby reinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Ponieważ system ankietowy jest umieszczony na naszych serwerach - nasi klienci zwolnieni są z konieczności zabezpieczenia infrastruktury na ewentualne awarie sprzętu lub oprogramowania. O wszystko zadbamy sami - dla wygody naszych klientów.

Zminimalizowany czas tworzenia

Jedną z najważniejszych przewag systemu badań ankietowych CBI jest gotowość do użycia 24h na dobę - nasi klienci nie muszą martwić się długim procesem przygotowywania własnych produktów, tworzeniem grup projektowych których celem jest stworzenie narzędzi do przeprowadzania badań online - oszczędność czasu pracy własnych zespołów oraz kosztów związanych z prowadzeniem badań jest ewidentna.

Masz problemy z merytorycznym aspektem planowanego badania?

Nic prostszego. Pomagamy naszym klientom kompleksowo - dzięki wsparciu naszego strategicznego partnera MARECO (Centrum Badania Opinii Mareco Polska) oferujemy Państwa firmie pełne wsparcie i pomoc profesjonalistów, którzy szybko stworzą właściwe pytania i odpowiedzi tak aby uzyskać planowany efekt. Oferujemy również wsparcie w zakresie interpretacji wyników po zakończeniu badania.

Odciążenie działów informatyki

Badania ankietowe online w systemie CBI nie muszą być jednym z takich projektów informatycznych dla działu IT w twojej organizacji, których nikt nie chce i które nigdy się nie kończą z sukcesem.
Prowadzenie ankiet online nigdy nie było prostsze - dział IT zwolniony jest z konieczności przygotowywania środowiska prowadzenia badań, wprowadzania pytań dzięki przekazaniu części lub całość zagadnienia związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem badania online lub/oraz analizą otrzymanych wyników do CBI.
Dział IT w trakcie trwania badania ankietowego będzie mógł zająć się priorytetowymi sprawami dla Firmy kontrolując jedynie działanie firmy outsourcingowej w zakresie procedur bezpieczeństwa i pozostałych aspektów użycia techniki informatycznej w ramach przedsiębiorstwa.

Redukcja kosztów

Dzięki skorzystaniu z naszej oferty i przekazaniu części lub całość prac związanych z przeprowadzeniem badania ankietowego online do CBI każda firma może poczynić znaczące oszczędności. Osiągane oszczędności ogniskują się obszarze porównania kosztów przeprowadzenia tego samego badania w tradycyjnej metodzie papierowej lub przy przygotowaniu badania in-house za pomocą dostępnych wewnątrz firmy zasobów (ludzie i narzędzia).
Dzięki zaoszczędzonym funduszom firma będzie mogła w sposób planowy i okresowy przeprowadzać badania ankietowe i ciągle rozszerzać ich zakres - wyciągając benefity z pozyskanych zwrotnie informacji.
Dzięki naszej infrastrukturze, unikalnemu systemowi ankiet online, ekspertom z dziedziny prowadzania badań z firmy MARECO, naszego strategicznego partnera (Centrum Badania Opinii Mareco Polska) jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę w tym zakresie.
To co dla twoich pracowników jest dodatkowym (najczęściej niechcianym) obowiązkiem - dla nas jest podstawową działalnością naszej firmy (core business) i dlatego potrafimy zrobić to dobrze, szybko i taniej.

Profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne

Naszą działalnością obejmujemy pełen zakres procesu badań ankietowych:

przygotowanie koncepcji badania ekspertom z dziedziny przeprowadzania badań z firmy MARECO)
przygotowania listy pytań i odpowiedzi
przygotowania infrastruktury technicznej
przeprowadzenia badania w wybranym okresie (wsparcie techniczne, merytoryczne)
analize i synteze wyników włącznie z możliwością interpretacji wyników ankiety


marketing
działy kadr
działy IT


Jeżeli nie jesteś pewien czy wykorzystanie badań online ma uzasadnienie ekonomiczne - sprawdź studium przypadku.Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
formularz
© Centrum Badań Internetowych 2008 | Polityka prywatności | Bezpieczeństwo on-line projekt: Netizens
IT-SERVICES | Masa Gier | CBI e-ankieta.pl |